Ordensregler

Ophold på pladsen

Camp chefen har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer og kan træffes på telefon + 45 27 11 27 19.

Du bedes vise andre gæster hensyn og være opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt. I tidsrummet kl. 23-07 skal der være ro på pladsen.

Kørsel på pladsen er ikke tilladt.

På Eco Beach Camp kan man kun benytte almindelige telte – ingen campingvogne, automobiler mm er tilladt.

Flagstænger, antenner o.l. må ikke opstilles, og der må under ingen omstændigheder graves på pladsen.

Enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt.

Handel kan kun ske fra Eco Beach Camp reception og cafe.

Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, bade, køkken o.l., skal efter brug efterlades rene og ryddelige.

Brug altid de opstillede affaldsbeholdere.

Husk at sætte labels på den mad du sætter i køleskabet – alt ikke navngivet mad vil blive smidt ud.

 

Hunde

Hunde er ikke tilladt på pladsen.

 

Afrejse

Fortæl os om dit afrejsetidspunkt i så god tid som muligt, især i perioder med travlhed.

Afrejsetidspunkt er  mellem kl. 10.00 og 11.00 – se altid opslag i Cafeen.

 

Ansvar

Eco Beach Camps ejere eller Camp chefen påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af gæsternes ejendele. Hvis I beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, gøres du/I ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.

Ved overtrædelse af pladsens reglement, kan der ske bortvisning.

 

Natur og miljø

Vis hensyn og værn om både natur og miljø – begge dele er afhængige af din beskyttelse. Be the Change.

OK